/Files/images/storya/photo_2023-06-22_23-20-22.jpg /Files/images/storya/photo_2023-06-22_23-20-25.jpg /Files/images/storya/photo_2023-06-22_23-20-06.jpg /Files/images/storya/photo_2023-06-22_23-20-16.jpg /Files/images/storya/photo_2023-06-22_23-20-29.jpg/Files/images/storya/photo_2023-06-22_23-20-34.jpg/Files/images/storya/photo_2023-06-22_23-20-38.jpg/Files/images/storya/photo_2023-06-22_23-20-41.jpg

Практичні рекомендації педагогу, що працює з гіперактивною дитиною

Для того щоб допомогти дитині упоратися із труднощами в навчанні, необхідні:


1. Зміна оточення:

 • роботу з гіперактивною дитиною будуйте індивідуально. Дитина завжди повинна перебувати перед очима вчителя;
 • оптимальне місце в класі для гіперактивної дитини – перша парта навпроти стола вчителя або в середньому ряду;
 • змініть режим уроку із включенням фізкультхвилинок;
 • дозвольте гіперактивній дитині через кожні 20 хвилин підводитись і ходити класом;
 • надайте такій дитині можливість швидко звертатися по допомогу в разі виникнення труднощів;
 • спрямовуйте енергію дитини в корисне русло, пропонуючи вимити дошку, роздати зошити тощо.

2. Створення позитивної мотивації на успіх:

 • уведіть знакову систему оцінювання;
 • частіше хваліть дитину;
 • уникайте завищених або занижених вимог до учня зі СДУГ;
 • уведіть проблемне навчання;
 • використайте на уроці елементи гри й змагання;
 • давайте завдання, ураховуючи здібності дитини;
 • великі завдання розбивайте на окремі частини, контролюючи виконання кожної з них;
 • створюйте ситуації, у яких гіперактивна дитина може продемон­струвати свої сильні сторони й виконувати роль експерта у класі з деяких галузей знань;
 • навчіть дитину компенсувати порушені функції за рахунок збере­жених;
 • ігноруйте негативні вчинки й заохочуйте позитивні;
 • будуйте процес навчання на позитивних емоціях;
 • пам'ятаєте: з дитиною необхідно домовитися, а не зламати її!

3. Корекція негативних форм поведінки:

 • сприяйте припиненню (зникненню) агресії;
 • навчайте необхідних соціальних норм і навичок спілкування;
 • регулюйте взаємини дитини з однокласниками.

4. Регулювання очікувань:

 • пояснюйте батькам і оточуючим, що позитивні зміни відбуваються не одразу, а через деякий час;
 • пояснюйте батькам і оточуючим, що поліпшення стану дитини залежить не тільки від спеціального лікування, але й від спокійного й поміркованого ставлення до неї.

Пам'ятайте: дотик є сильним стимулом для формування поведінки та розвитку навичок навчання. Дотик допомагає поставити так званий «якір» на позитивному досвіді.

Працюючи з гіперактивною дитиною, по­трібно:

 1. Працювати з дитиною на початку дня, а не ввечері.
 2. Зменшити робоче навантаження дити­ни.
 3. Поділяти роботу на короткі періоди, які часто повторюються.
 4. Використовувати фізкультхвилинки.
 5. Бути драматичним, експресивним педа­гогом.
 6. Знизити вимоги до акуратності на по­чатку роботи, щоб сформувати почуття успі­ху.
 7. Посадити дитину під час занять поруч з дорослим.
 8. Використовувати тактильний контакт (елементи масажу, дотику, погладжування).
 9. Домовлятися з дитиною про певні дії за­здалегідь.
 10. Давати короткі, чіткі і конкретні інструкції.
 11. Використовувати гнучку систему за­охочень і покарань.
 12. Заохочувати дитину одразу ж, не відкладаючи на майбутнє.
 13. Давати дитині можливість вибору.
 14. Залишатися спокійним. Немає холод­нокровності – немає переваги!

Пам'ятайте: гіперактивність – це не поведінкова проблема, не резуль­тат поганого виховання, а медичний діагноз, який можна поставити тіль­ки за результатами спеціальної діагностики. Проблему гіперактивності неможливо розв'язати вольовими зусиллями й переконаннями. Дисцип­лінарні заходи впливу (покарання, зауваження, окрики, нотації тощо) не поліпшать поведінки дитини, а швидше, погіршать її. Ефективні результа­ти корекції синдрому дефіциту уваги та гіперактивності досягаються за оптимального поєднання медикаментозних і не медикаментозних методів, до яких належать психологічні й нейропсихологічні корекційні про­грами.

Як зняти емоційне напруження співрозмовника:

 • підкреслюйте спільні зі співрозмовником цілі, інтереси, думки, особистісні якості
 • наголошуйте на важливості для вас думки співрозмовника
 • вербалізуйте емоційний стан (свій та співрозмовника)
 • проявляйте щирий інтерес до співрозмовника та його проблем
 • дайте співрозмовнику можливість висловитися
 • за потреби визнайте свою помилку
 • апелюйте до фактів
 • пропонуйте пропозиції варіантів виходу зі складних ситуацій
 • підтримуйте спокійний, упевнений темп мовлення.
Кiлькiсть переглядiв: 531