/Files/images/storya/1м.png

Розвиток та формування всебічно розвинутої особистості є провідною в роботі Балаклійського ліцею №1 ім. О.А. Тризни. Освітній заклад – це передусім інноваційне та творче середовище, де формується сучасна людина, формується не як субстант до існуючого суспільства, а як творча особистість, розкриття обдарувань якої збагатить суспільство, забезпечить прогресивний розвиток країни, світу, людства. І в цьому контексті на перший план виходить організаційна робота з обдарованими дітьми, головною метою якої є створення умов для формування високоінтелігентної, активної творчої особистості.

Освітній заклад збагачує учнів не лише знаннями. Тут народжується командний дух, дружба, взаємоповага, любов. Тут здобувачі освіти стають учасниками творення традицій ліцею, які згодом передаються від одного покоління учнів до іншого.

/Files/images/storya/2м.png

/Files/images/storya/3м.png

/Files/images/storya/4м.png

/Files/images/storya/6м.png

/Files/images/storya/7м.png

/Files/images/storya/8м.png

/Files/images/storya/5м.png

Завданнями науково-дослідницької діяльності закладу освіти є такі:

· формування самостійного мислення, тобто вміння в новій для себе ситуації самостійно побачити й поставити проблему, розглянути її системно, висунути свої гіпотези, обґрунтувати їх і запропонувати ефективне рішення;

· розвиток аналітико-синтетичних вмінь, а саме вмінь розділяти ідеї (проблеми) на складові та встановлювати взаємозв’язки між ними для узагальнення;

· формування гнучкого креативного процесу, тобто з урахуванням індивідуальних вподобань (одним подобається працювати з образами, іншим – з символічною інформацією), а також індивідуального творчого потенціалу й особливостей нервово-психічного статусу дитини, визначених психологом;

· формування вмінь і навичок проведення дослідницького експерименту, тобто формулювання завдань експерименту, висування робочої гіпотези на основі дослідних фактів і теорії, розробку методу дослідження та проведення самого експерименту, систематизацію отриманих даних, аналіз і узагальнення результатів експерименту, висновок про достовірність підтвердження або спростування робочої гіпотези;

· розвиток у дітей пізнавальних інтересів та здібностей, потребі у творчій самореалізації.

Одним із основних завдань у роботі з творчо обдарованою молоддю є її залучення до наукової діяльності. Надзвичайно важливим та актуальним при цьому є не просто наявність в індивіда знань і умінь, а надання особистості можливості використання і застосування усього накопиченого у життєвих ситуаціях та під час майбутньої професійної діяльності. На передній план у розв’язанні цих проблем висувається самостійна дослідницька робота школярів, що відбувається у межах Малої академії наук України (МАН), головна мета якої – виявлення і підтримка обдарованих дітей та учнівської молоді, підготовка майбутньої наукової зміни. Манівські роботи були написані з усіх навчальних дисциплін. Багато робіт кожен рік посідають призові місця на районному та обласному рівнях.

Крім МАН, учні закладу освіти беруть участь у конкурсах, які мають науково-дослідницьке спрямування, а саме «Подорож у світ води», «Харківщина – конкурентоспроможний регіон», обласна олімпіада юних геологів Харківщини і написання екологічних проектів. Готуючи матеріал до даних конкурсів учні разом з педагогами працюють на місцевості, вивчають водні об’єкти, флору та фауну, проводять вимірювання, аналізують, синтезують матеріал, роблять висновки, власні пропозиції. Співпрацюють з різноманітними організаціями для отримання тієї чи іншої інформації, а саме: Балаклійська районна санітарно-епідеміологічна станція, Комунальне підприємство «Балаклійський водоканал», Балаклійська станція юних натуралістів, Державне підприємство «Балаклійський лісгосп».

Провідне місце займають інтелектуальні конкурси: «Кенгуру», «Грінвіч», «Левеня», «Соняшник», «Геліантус», «Патріот», «Бобер», «Колосок», «Лелека», інтернет-олімпіади «На урок» та «Олімпус».

Беручи участь у науково-дослідницькій роботі, юні науковці переконуються у необхідності творчого підходу до власної діяльності, вибору свого майбуття, поступово переконуючись у правильності твердження: для того, щоб чогось у житті досягти, треба постійно і вдумливо працювати. Самостійно відшукуючи шляхи і способи розв’язання проблем, учні опановують навички дослідження, пошуку, творчості, які їм неодмінно знадобляться у майбутній професійній діяльності.

ОСВІТА УКРАЇНИ В УМОВАХ ВОЄННОГО СТАНУ. Інноваційна та проєктна діяльність

Кiлькiсть переглядiв: 1277